Производствени предприятия

Изключителен собственик на 7 производствени инсталации с 10 производствени цеха и 34 производствени линии в България, Гърция (2), Полша, Румъния, Русия и Турция.
Съвместни предприятия в 3 различни държави със 7 производствени цеха и 29 производствени линии, със седалище в Египет, Саудитска Арабия и Малайзия, чрез стратегически партньорства.
  • 2 нови съвместни предприятия със седалища в Мексико (с начало на дейността през последното тримесечие на 2017 г.) и в Индия (с начало на дейността през последното тримесечие на 2018 г.).