Производствени предприятия

Производствени предприятия Chipita
Съвместни производствени предприятия (Joint Venture)
Chipita има силно международно присъствие с 11 производствени предприятия, включващи 38 производствени линии в България, Гърция, Индия, Полша, Румъния, Русия и Турция. И още 7 производствени предприятия с 29 производствени линии, намиращи се в Египет, Саудитска Арабия и Малайзия, работят чрез стратегически партньорства.