Производствени предприятия

Изключителен собственик на 7 производствени инсталации с 10 производствени цеха и 34 производствени линии в България, Гърция (2), Полша, Румъния, Русия и Турция.
Съвместни предприятия в 4 различни държави със 9 производствени цеха и 35 производствени линии, със седалище в Египет, Саудитска Арабия, Малайзия и Мексико, чрез стратегически партньорства.
  • 1 ново съвместно предприятие установени в Индия (от 2019 г.).