Παραγωγική Δομή

7 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής με 10 εργοστασιακές μονάδες και 34 γραμμές παραγωγής σε Βουλγαρία, Ελλάδα (2), Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία.
Μονάδες παραγωγής που λειτουργούν μέσω στρατηγικών συνεργασιών σε 4 διαφορετικές χώρες με 9 εργοστασιακές μονάδες και 35 γραμμές παραγωγής με έδρα στην Αίγυπτο, την Σαουδική Αραβία, την Μαλαισία και το Μεξικό .
  • 1 νέα στρατηγική συνεργασία διαμορφώνεται στην Ινδία (2019).