Nasze produkty na całym świecie

Filie Chipita
Wspólne przedsięwzięcia
Produkty marki Chipita są wytwarzane w 18 zakładach zlokalizowanych w 10 różnych państwach. Są sprzedawane konsumentom łącznie w 67 krajach, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów strategicznych.