Edita Food Industries powstała w 1996 roku jako spółka joint venture Chipita i rodziny Berzi. Spółka dynamicznie weszła na rynek egipski z rogalikiem Molto i szybko umocniła swoją pozycję lidera na rynku, wprowadzając także Bake Rolls w kategorii pikantnych przekąsek.

Nabycie Hostess“ w Egipcie i modernizacja ich zakładów było kolejnym bodźcem ożywiającym jej działalność i umacniającym naszą pozycję na rynku piekarskim i cukierniczym. Edita jest obecnie jedną z wiodących firm w branży produktów szybko zbywalnych w Egipcie i na Bliskim Wschodzie.

Niezawodna i słynąca z wysokiej jakości produktów i wiodących marek takich jak Molto, TODO, Bake Rolls ???, Bake Stix, MIMIX i Hostess, Edita stale zajmuje wiodącą pozycję na rynku rogalików, ciast i przekąsek w Egipcie.