Základné informácie

Spoločnosť Chipita bola založená v Grécku v roku 1973 ako podnik na výrobu a predaj slaného občerstvenia. Naším hlavným produktom bol vtedy kukuričný snack so syrovou príchuťou Extra, ku ktorému sa potom v roku 1988 pridali zemiakové lupienky.

V roku 1991 bol na trh uvedený croissant 7DAYS – jednoporciový pečený snack s dlhou trvanlivosťou, po ktorom onedlho nasledoval mini croissant 7DAYS.

O niekoľko rokov neskôr, v roku 1995, bol na trh uvedený inovatívny slaný snack Bake Rolls, ktorý si medzi spotrebiteľmi rýchlo získal veľkú obľubu.

Približne v tom istom čase sa spoločnosť Chipita začala etablovať ako medzinárodná spoločnosť, ktorou je dodnes, a to buď prostredníctvom zakladania dcérskych spoločností, alebo uzatváraním strategických partnerstiev s významnými medzinárodnými alebo silnými miestnymi spoločnosťami.

Vďaka zriadeniu výrobných závodov v Bulharsku, Portugalsku a Egypte, po ktorých nasledovali závody v Poľsku, Rumunsku, Rusku, Saudskej Arábii a nedávno aj v Indii, Turecku a Malajzia, je spoločnosť Chipita od roku 1995 spoločnosťou s medzinárodnou pôsobnosťou.

Spoločnosť Chipita v tom istom čase zriadila aj obchodné pobočky v 6 krajinách – v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a Ukrajine.

Spoločnosť Chipita má v súčasnej dobe medzinárodné zastúpenie v 4 hlavných produktových kategóriách – croissanty a podobné výrobky z cesta, slané občerstvenie (Bake Rolls), koláče a cukrovinky.

Naše produkty, vyrábané v 18 výrobných závodoch v 10 rôznych krajinách, sú dodávané spotrebiteľom v celkovo 67 krajinách, a to buď priamo, alebo prostredníctvom strategických partnerstiev.