Chipita Global SA вече е Монделийз Интернешънъл*

На 03 януари 2022 Монделийз Интернешънъл обяви, че е завършила придобиването на Chipita Глобъл S.A., лидер в категория печени продукти за похапване в Централна и Източна Европа.

Компанията приветства обичаните марки на Chipita в семейството на Монделийз Интернешънъл, за да доразвие стратегията си да стане глобален лидер в продуктите за похапване.

За повече информация, моля, посетете Монделийз Интернешънъл:

*В Русия и Украйна компанията по изключение оперира като Chipita Global SA