Международни марки
  • 7DAYS
  • Fineti
  • Chipicao
Chipita се нарежда сред най-бързо развиващите се фирми в хранително-вкусовата индустрия. Нашите марки са международно признати и нашите продукти са на разположение на потребителите в 56 страни, представени пряко или чрез стратегически партньорства.

Местни марки

  • Molto
  • Spin Span
  • Chipita Chips
  • Tsipers
  • Extra

Нашите продукти по света

Продуктите на Chipita се произвеждат в 14 завода в 11 различни страни и се предлагат на пазара в общо 56 държави както директно, така и чрез стратегически партньорства.

И още
Дъщерни дружества на Chipita
Съвместни предприятия
7DAYS | Cocoa Cream at Heart

7DAYS | Cocoa Cream at Heart

Свържете се с нас

ул. Серафим Стоев 6
София 1532, Казичене
България
Тел.: +359 2 9761600, Факс: +359 2 9761800

Euro