Търговска структура

ГРУПИ
Търговската ни структура се състои от шест различни групи държави, в които Chipita има активно присъствие.