Производствени предприятия

Изключителен собственик на 7 производствени инсталации и 37 производствени линии в България, Гърция (2), Полша, Румъния, Русия и Турция.
Съвместни предприятия в 4 различни държави със 9 производствени цеха и 35 производствени линии, със седалище в Египет, Саудитска Арабия, Малайзия и Мексико, чрез стратегически партньорства.
  • Собствени фабрики.

  • Съвместни фабрики.

  • 1 нова съвместна фабрика е създадена в Индия (започвайки през 2019 г.).