Съвместни предприятия

ВЪРНЕТЕ СЕ НА КАРТАТА НА СВЕТА
LEFT
UP
RIGHT
RESET
DOWN