Нашите хора

Нашите служители са нашият най-важен актив, тъй като чрез тях нашата философия и визия всекидневно се доказват на практика. Нашата работна сила се състои от повече от 11000 служители от 30 различни националности, около 4700 от тях директно наети от Chipita, а 6500 от нашите стратегически партньорски фирми.

Ние вярваме в уменията на нашите хора и ние инвестираме в бъдещото им развитие. Нашето присъствие в голям брой страни ни дава възможност да откриваме и насърчаваме талантливите служители с различни култури, опит и знания и да прилагаме най-добрите практики, които да допринасят за развитието на фирмата, хората и обществото.

Като отговорен работодател, ние инвестираме в развитието на модерни, постоянно обновяващи се и усъвършенствани системи за управление на човешките ресурси. Ние признаваме и награждаваме усилията и резултатите и осигуряваме безопасна, недискриминационна работна среда за нашите служители. И накрая, нашите служители и техните семейства се възползват от редица допълнителни социални придобивки, които постоянно се развиват.