Дъщерни дружества на Chipita
Съвместни предприятия
Продуктите на Chipita се произвеждат в 16 завода, разположени в 10 различни страни и са пуснати на пазара за потребителите в общо 56 държави, пряко или чрез стратегически партньорства.