Дъщерни дружества на Chipita
Съвместни предприятия
Продуктите на Chipita се произвеждат в 14 завода в 11 различни страни и се предлагат на пазара
в общо 56 държави както директно, така и индиректно чрез стратегически партньорства.