Tsipers

Вълнообразни чипсове от най-високо качество подбрани картофи 

Видове: Сол / С риган

Налични размери: 55r. / 120r. / 280r.