Околна среда и устойчиво развитие

Прилагането на екологично отговорен подход и устойчива, ясна политика за околната среда, представлява наше задължение към обществото и е ключов аспект на нашето корпоративно поведение.
Като далновидна компания, ние използваме научни изследвания и технологии, за да ни помагат в:

  • Създаване на условия, които да ни позволяват да действаме с ясно съзнание и уважение към околната среда. 
  • Фокусиране върху рационалното управление на природните ресурси в производствения процес, с цел минимално въздействие върху околната среда. 
  • Целта ни да постигнем оптимално управление на водните и енергийни ресурси, както и на твърдите, течни и газообразни отпадъци.

И накрая, ние участваме в одобрена от държавата система за събиране на отпадъци с алтернативно управление на опаковките, които произвеждаме, като сме постигнали рециклиране на всички нива на нашата бизнес дейност.