Безопасност и качество на продукта

Ние не приемаме компромиси с качеството, като използваме най-добрите суровини и прилагаме строг контрол на качеството през целия производствен процес, с цел да се осигурят безопасни, висококачествени продукти. 

Безопасността и качеството на нашите продукти представляват неоспорим принцип за всички нас, те са основата на нашето съществуване и разширяване, оттук идва и нашето решение да прилагаме следните стандарти и системи:

  • Система за управление на безопасност на храните ISO 22000:2005
Ние прилагаме тази превантивна система, за да гарантираме хигиена и безопасност на храните, които произвеждаме и разпространяваме, като се стремим да изключим или да намалим всеки потенциален риск за здравето на потребителя.

  • ΑΙΒ стандарти (American Institute of Baking)
Нашата компания е приела стандартите на AIB в областта на хигиената и безопасността на продуктите. Изненадващи проверки на всички наши съоръжения се провеждат два пъти годишно от AIB, с цел да се гарантира спазването и прилагането на тези стандарти, в резултат на което нашите дейности се подобряват непрекъснато.

  • IFS Food System (International Featured Standard)
Chipita допълнително осигурява най-високо качество на своите продукти чрез прилагане на системата на IFS. Качеството на нашите продукти се оценява постоянно. Освен при производството, опаковането, съхранението и разпределянето, продуктите се оценяват в произволно избрани търговски обекти, за да се гарантира, че имаме пълен контрол на тяхното качество.

Ние изпълняваме всички от посочените по-горе стандарти и системи, както и редовно правим оценка на тяхната целесъобразност и ефективност.

  • НАССР (анализ на риска и критичните контролни точки)
„Чипита“има международен стандарт, който определя изискванията за ефективен контрол и безопасност на храните.

Нашата цел е непрекъснато да подобряваме нашите продукти, така че те да носят удоволствие на всички през целия ден.