Социално отговорна фирма

Ние сме фирма, чувствителна към социалните проблеми, с принципи и стандарти. Ние сме загрижени за нашата работна сила и околна среда, но сме също така ангажирани и със социалното и икономическото развитие на регионите, в които работим.

  • Уважението към нашите служители е основен принцип. Ние се грижим да им осигурим безопасна и здравословна работна среда, в която те могат да работят продуктивно. 
  • Ние действаме законово във всяка една страна, в която работим, като последователно спазваме нашите задължения към държавата, нашата работна сила, обществото, нашите доставчици и нашите партньори като цяло.
  • Ние се стремим да си сътрудничим с фирми, които споделят едни и същи стандарти на бизнес етика: равни възможности за работа, уважение към работната сила, безопасна  недискриминационна работна среда, спазване на законовите разпоредби, не използване на детски труд, грижа за обществото и опазване на околната среда, и т.н. 
  • Като фирма, занимаваща се с производството на храни, ние подбираме само най-добрите суровини и прилагаме строг контрол на качеството през целия процес на производство и маркетинг. Ние сме напълно наясно със задълженията ни към нашите потребители и техните деца, и по-специално за производството на безопасни, здравословни продукти, които отговарят на нуждите на съвременния потребител.
  • Ние подкрепяме организации и фондации с нестопанска цел, както и училища, домове за сираци, музеи и театри. 
  • Ние насърчаваме бизнес идеите чрез институциите, които подкрепят предприемачеството сред младите хора (SEN/ JA Гърция, Endeavor).