Naše hodnoty

Naše hodnoty se odráží v odpovědnosti, kterou cítíme vůči našim zaměstnancům, spotřebitelům a životnímu prostředí a zvažujeme je při každém rozhodování a činnosti naší společnosti.

  • Kvalita
Používáme jen ty nejlepší suroviny, abychom poskytli produkty vysoké nutriční hodnoty. Prosazujeme přísné kontrolní systémy certifikované mezinárodně renomovanými světovými organizacemi.

  • Důvěra a integrita
Naším cílem je budovat s našimi zákazníky vzájemnou důvěru, stejně tak i s našimi zaměstnanci. S našimi investory a obchodními partnery budujeme pevné a trvalé vztahy.

  • Obchodní etika
Naše společnost se od svého založení zavazuje k transparentnosti, meritokracii a etické korektnosti ve všech směrech.

  • Inovace a průběžné zlepšování
Naše firma byla založena na principu inovace a neustále na něj navazuje. Vytváříme inovativní produkty šité na míru novým stravovacím potřebám a současnému životnímu stylu našich zákazníků. Investováním do výzkumu a technologií neustále zlepšujeme naše produkty a procesy.

  • Sociální a environmentální odpovědnost
Ve snaze dosáhnout trvale udržitelného rozvoje budeme čerpat z výzkumu a technologií s cílem podpořit náš zodpovědný přístup k životnímu prostředí a společnosti obecně. 

  • Právní soulad
Vzhledem k tomu, že naše společnost aktivně působí na různých trzích na mezinárodní úrovni, věnovali jsme zvláštní pozornost zajištění plného souladu s právními předpisy platnými v každé zemi. Jsme vázáni naším etickým kodexem, abychom jednali čestně a se smyslem pro sociální odpovědnost, dodržovali práva každého státu a plnění všech souvisejících daňových povinností.