Naši lidé

Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším aktivem, protože jejich prostřednictvím se naše filozofie a vize prokazuje na každodenní bázi. Naše pracovní síla se skládá z více než 11000 zaměstnanců 30 různých národností, zhruba 4700 z nich zaměstnává přímo Chipita a 6500 naši strategičtí partneři.

Věříme ve schopnosti našich lidí a investujeme do jejich dalšího rozvoje. Naše přítomnost v celé řadě zemí nám umožňuje rozpoznat a podporovat talentované zaměstnance s různými kulturami, zkušenostmi a znalostmi a rozvíjet osvědčené postupy, které podporují naši firmu, lidi a společnost. 

Jako zodpovědný zaměstnavatel investujeme do rozvoje moderních, neustále aktualizovaných a vylepšovaných systémů řízení lidských zdrojů. Uvědomujeme si a odměňujeme úsilí a výsledky našich pracovníků a poskytujeme jim bezpečné, nediskriminační pracovní prostředí.

Naši zaměstnanci a jejich rodiny mohou využívat řadu sociálních výhod, které se neustále vyvíjejí.