Naše výrobky ve světě

Pobočky Chipita
Společné podniky
Produkty Chipita se vyrábí v 16 závodech, v 10 různých zemích, a na trh jsou uváděny celkem v 56 zemích, buď přímo nebo prostřednictvím strategických partnerů.