Naše výrobky ve světě

Pobočky Chipita
Společné podniky
Produkty Chipita se vyrábí v 14 závodech v 11 různých zemích a dodávají se spotřebitelům celkem v 56 zemích světa,
ať už přímo nebo prostřednictvím strategických partnerů.