Řízení společnosti

Věnujeme zvláštní pozornost provádění jasných provozních pravidel a vytváření principů řízení společnosti v rámci společnosti a jejích poboček. Neustále se snažíme zajistit:

  • Transparentní kontrolní systémy správních řízení
  • Racionální finanční řízení podniku 
  • Společenská odpovědnost firem

Efektivní organizace a fungování našeho představenstva, výboru pro interní audit, řízení společnosti a společenské odpovědnosti a výkonný řídící výbor společnosti mají zásadní roli při dosahování výše uvedených cílů v atmosféře odpovědnosti, vzájemné důvěry a souladu.
 
Dodržujeme stávající právní předpisy a jako člen Řecké federace podniků (SEV) dodržujeme Kodex správy a řízení společností, který je zveřejněný na webových stránkách:

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=en