Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Realizace ekologicky zodpovědného přístupu a zásad ochrany životního prostředí představuje naši povinnost vůči společnosti a klíčový aspekt našeho korporátního chování.

Jako společnost, která hledí kupředu, čerpáme z výzkumu a technologií, které nám umožňují:
  • Jednat v souladu se životním prostředím a respektu k němu.
  • Zaměřit se na racionální hospodaření s přírodními zdroji ve výrobním procesu, s cílem vytvořit minimální dopad na životní prostředí.
  • Dosáhnout optimálního řízení vodních a energetických zdrojů, jakož i pevných, kapalných a plynných odpadů.

V neposlední řadě se podílíme na státem schváleném systému zpracování obalů, které produkujeme.