Bezpečnost výrobků a kvalita

Kvalitu nijak nekrátíme, používáme ty nejlepší suroviny, které jsou k dispozici a po celý výrobní proces uplatňujeme přísnou kontrolu kvality s cílem zajistit bezpečné, vysoce kvalitní výrobky. 

Bezpečnost a kvalita našich výrobků tvoří neoddiskutovatelný princip pro nás všechny, je základem naší existence a expanze, a proto jsme se rozhodli implementovat následující normy a systémy:

  • Systém managementu ISO 22000:2005 pro bezpečnost potravin
Realizujeme tento preventivní systém s cílem zajistit hygienu a bezpečnost potravin, které vyrábíme a distribuujeme, snažíme se vyloučit nebo minimalizovat potenciální riziko pro zdraví spotřebitele.

  • Standardy ΑΙΒ (American Institute of Baking)
Naše společnost přijala standardy AIB týkající se hygieny a bezpečnosti. Neohlášené kontroly všech našich zařízení se provádí dvakrát ročně podle AIB s cílem zajistit dodržování a prosazování těchto norem, v důsledku nichž se naše činnost neustále zlepšuje.

  • Systém IFS Food (International Featured Standard)
Chipita dále zajišťuje vysokou kvalitu svých výrobků prostřednictvím implementace systému IFS.

Kvalita našich výrobků je hodnocena na pravidelné bázi. Kontrola kvality výrobků není prováděna pouze v průběhu výroby, skladování a distribuce, ale také v náhodně vybraných prodejních místech.

  • HACCP (Analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů)
Chipita má mezinárodní standard, definující požadavky na efektivní kontrolu bezpečnosti potravin.

Realizujeme všechny z výše uvedených standardů a systémů a posuzujeme jejich vhodnost a účinnost na konstantní úrovni. Naším cílem je neustále zlepšovat naše výrobky tak, aby si je všichni mohli kdykoli vychutnat.