Sociálně odpovědná firma

Jsme sociálně citlivá společnost s principy a normami. Staráme se o naše pracovníky a životní prostředí, a současně se zavazujeme k sociálnímu a hospodářskému rozvoji regionů, v rámci nichž působíme.

  • Základním principem je respektování našich zaměstnanců. Staráme se, abychom jim poskytovali bezpečné a zdravé pracovní prostředí, v němž mohou produktivně pracovat. 
  • Jednáme v souladu se zákonem každé země, v níž působíme, důsledně dodržujeme své závazky vůči státu, naší pracovní síle, společnosti, našim dodavatelům a našim akcionářům.
  • Snažíme se spolupracovat s firmami, které sdílejí stejné standardy podnikatelské etiky: rovné pracovní příležitosti, nediskriminační pracovní prostředí, bezpečné pracovní prostředí, dodržování právních předpisů, vyloučení práce dětí, starost o společnost a ochrana životního prostředí, atd.
  • Klademe důraz na výběr nejlepších surovin a v celém výrobním a marketingovém procesu uplatňujeme přísné kontroly kvality. Plně si uvědomujeme naše povinnosti vůči zákazníkům a jejich dětem, zejména co se týká výroby bezpečných, zdravých produktů, které splňují potřeby současného spotřebitele. 
  • Podporujeme různé nadace a neziskové organizace, jako jsou školy, dětské domovy, muzea a divadla. 
  • Dále podporujeme podnikatelské nápady, a to prostřednictvím institucí, které podporují podnikání mladých (SEN/JA, Řecko, Endeavor).