Διεθνείς Μάρκες
  • 7DAYS
  • Fineti
  • Chipicao
Η Chipita συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες τροφίμων, διαθέτοντας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες με προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές 56 χωρών, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Τοπικές Μάρκες

  • Molto
  • Spin Span
  • Chipita Chips
  • Tsipers
  • Extra

Παρουσία Προϊόντων

Τα προϊόντα Chipita παράγονται σε 14 μονάδες εγκατεστημένες σε 11 διαφορετικές χώρες και διατίθενται στο εμπόριο για τους καταναλωτές σε 56 χώρες, είτε άμεσα είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Περισσότερα
Απευθείας
Μέσω Στρατηγικών Συνεργασιών
Molto | Cocoa Cream at Heart

Molto | Cocoa Cream at Heart

Επικοινωνήστε μαζί μας

12o χλμ. Εθνικής Οδoύ Αθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής 
Τηλ.: +30 210 2885000, Fax: +30 210 2885036