Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Εδώ και 45 χρόνια πορευόμαστε με οδηγό τις αξίες μας. Αξίες που εκφράζουν το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενούς μας, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τις τοπικές κοινωνίες στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε και, βέβαια, το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Αξίες που βρίσκονται πάντα στον πυρήνα των εταιρικών μας αποφάσεων και καθορίζουν όλες τις δραστηριότητες μας.