Ασφαλή & Ποιοτικά Προϊόντα

Η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή και μοναδικός στόχος μας. Προσφέρουμε ασφαλή ποιοτικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες  διαθέσιμες πρώτες ύλες, και εφαρμόζοντας αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής μας διαδικασίας.

Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων μας είναι για όλους εμάς αδιαπραγμάτευτη αρχή και θεμελιώδες στοιχείο της ύπαρξης και της ανάπτυξής μας. 

Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε επιλέξει την εφαρμογή προτύπων και συστημάτων:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005
Πρόκειται για  ένα προληπτικό σύστημα που η εφαρμογή του από την επιχείρηση μας έχει σκοπό να εξασφαλίσει την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που παράγουμε και διαθέτουμε. Στόχος της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος είναι ο μηδενισμός ή περιορισμός της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικών με την υγεία του καταναλωτή.

  • Πρότυπα ΑΙΒ (American Institute of Baking)
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τα πρότυπα του AIB που εστιάζουν στην υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων. Για την τήρηση και τον έλεγχο εφαρμογής των προτύπων αυτών, πραγματοποιούνται μη προγραμματισμένες επιθεωρήσεις όλων των εγκαταστάσεών μας δύο φορές τον χρόνο από το ΑΙΒ, με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών μας.

  • Σύστημα IFS Food (International Featured Standard)
Η εφαρμογή του συστήματος IFS αποτελεί για την Chipita ένα ακόμα βήμα στον δρόμο της εξασφάλισης της υψηλότερης ποιότητας.

Η αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων μας είναι συνεχής και δεν περιορίζεται μόνο στον χώρο παρασκευής, συσκευασίας αποθήκευσης και διανομής. Προϊόντα από τυχαία σημεία πώλησης συλλέγονται και αξιολογούνται ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της ποιότητάς τους.

  • HACCP (Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
Η Chipita ακολουθεί διεθνή πρότυπα που διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων της.

Η πιστή εφαρμογή όλων των παραπάνω και η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων και συστημάτων είναι διαρκής. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας, ώστε να μπορούν να τα απολαμβάνουν όλοι σε κάθε στιγμή της ημέρας τους.

Η παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, συμπεριλαμβανομένων cookies τρίτων (third party cookies), για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με την συνέχιση της πλοήγησής σας στην παρούσα Ιστοσελίδα, συγκατατίθεσθε στην χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την από μέρους μας χρήση και διαχείριση των cookies, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική μας για τα cookies.