Ασφαλή & Ποιοτικά Προϊόντα

Η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή και μοναδικός στόχος μας. Προσφέρουμε ασφαλή ποιοτικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες  διαθέσιμες πρώτες ύλες, και εφαρμόζοντας αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής μας διαδικασίας.

Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων μας είναι για όλους εμάς αδιαπραγμάτευτη αρχή και θεμελιώδες στοιχείο της ύπαρξης και της ανάπτυξής μας. 

Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε επιλέξει την εφαρμογή προτύπων:

  • Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005
Πρόκειται για ένα προληπτικό πρότυπο που η εφαρμογή του από την επιχείρηση μας έχει σκοπό να εξασφαλίσει την υγιεινή και την ασφάλεια όλων των τροφίμων που παράγουμε και διαθέτουμε. Στόχος της εφαρμογής ενός τέτοιου προτύπου είναι η εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων, σχετικών με την υγεία του καταναλωτή.

  • Πρότυπα ΑΙΒ (American Institute of Baking)
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τα πρότυπα του AIB που εστιάζουν στην υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων. Για την τήρηση και τον έλεγχο εφαρμογής των προτύπων αυτών, πραγματοποιούνται μη προγραμματισμένες επιθεωρήσεις όλων των εγκαταστάσεών μας δύο φορές τον χρόνο από το ΑΙΒ, με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών μας.

  • IFS Food (International Featured Standard)
Η εφαρμογή του προτύπου IFS αποτελεί για την Chipita ένα ακόμα βήμα στον δρόμο της εξασφάλισης της υψηλότερης ποιότητας.

Η αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων μας είναι συνεχής και δεν περιορίζεται μόνο στον χώρο παρασκευής, συσκευασίας αποθήκευσης και διανομής. Προϊόντα από τυχαία σημεία πώλησης συλλέγονται και αξιολογούνται ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της ποιότητάς τους.

  • HACCP (Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
Η Chipita ακολουθεί διεθνή πρότυπα που διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων της.

Εφαρμόζουμε πιστά όλα τα παραπάνω πρότυπα και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων αυτών προτύπων, είναι διαρκής. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας, ώστε να μπορούν να τα απολαμβάνουν όλοι σε κάθε στιγμή της ημέρας τους.