Κοινωνικά Υπεύθυνη Εταιρεία

Στην εταιρεία μας λειτουργούμε με αρχές, πρότυπα και κοινωνική ευαισθησία. Φροντίζουμε για τους ανθρώπους μας, το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε.

  • Κύρια προτεραιότητά μας είναι ο σεβασμός προς τους εργαζομένους μας. Φροντίζουμε να τους παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας μέσα στο οποίο να λειτουργούν αποδοτικά. 
  • Ενεργούμε ως νόμιμοι πολίτες στην κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε και είμαστε συνεπείς με όλες τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην  πολιτεία, στους εργαζόμενούς μας, στην κοινωνία, στους προμηθευτές μας και στους stakeholders γενικότερα.
  • Φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που ακολουθούν τα πρότυπα της επιχειρηματικής ηθικής που μας αντιπροσωπεύουν: ίσες ευκαιρίες εργασίας, σεβασμός προς τους εργαζομένους, ασφαλές και χωρίς διακρίσεις εργασιακό περιβάλλον, συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αποκλεισμός παιδικής εργασίας, φροντίδα για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος, κ.λ.π. 
  • Ως εταιρεία τροφίμων, επιλέγουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες και εφαρμόζουμε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και διάθεσης των προϊόντων μας στην αγορά. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την υποχρέωσή μας, απέναντι στους καταναλωτές μας και κυρίως απέναντι στα παιδιά τους, να παράγουμε προϊόντα ασφαλή, υγιεινά, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή.  
  • Υποστηρίζουμε μη κερδοσκοπικούς φορείς και ιδρύματα καθώς και σχολεία, ορφανοτροφεία, μουσεία και θέατρα. 
  • Ενισχύουμε την προώθηση της επιχειρηματικής ιδέας μέσα από φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων (Σ.Ε.Ν. / JA Greece, Endeavor).