ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους

Η CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15ης Νοεμβρίου 2019 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ €34.948.256 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 99.852.160 μετοχών της Εταιρείας, κατά τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (€0,35) ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ €54.918.688, διαιρούμενο σε 99.852.160  ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,55) καθεμίας.

Η επιστροφή του παραπάνω μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ €34.948.256 θα επιτευχθεί με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων αυτής κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης , κατά την αναλογία του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο. 

28 Νοεμβρίου 2019

Η παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, συμπεριλαμβανομένων cookies τρίτων (third party cookies), για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με την συνέχιση της πλοήγησής σας στην παρούσα Ιστοσελίδα, συγκατατίθεσθε στην χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την από μέρους μας χρήση και διαχείριση των cookies, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική μας για τα cookies.