Διοικητικό Συμβούλιο


Γιώργος Παπάζογλου

Γιώργος Παπάζογλου

Πρόεδρος

Σπύρος Θεοδωρόπουλος
Σπύρος Θεοδωρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρία Γεώργαλου
Μαρία Γεώργαλου
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

Γιώργος Ζανιάς
Γιώργος Ζανιάς
Μέλος

Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
Μέλος

Σπύρος Λιούκας
Σπύρος Λιούκας
Μέλος

Ελένη Τσαμαδού
Ελένη Τσαμαδού
Μέλος

Στέλιος − Λαυρέντιος Φρέρης
Στέλιος − Λαυρέντιος Φρέρης
Μέλος

Αχιλλέας Φώλιας
Αχιλλέας Φώλιας
Μέλος

Μαίρη Χατζάκου
Μαίρη Χατζάκου
Μέλος

Nadim Bahige Tabbara
Nadim Bahige Tabbara
Μέλος