Η αποστολή μας

Επιδιώκουμε  διαρκώς την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση στην αγορά καινοτόμων και ασφαλών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία σε όλους τους συμμέτοχους (stakeholders)  της εταιρείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και την ανάπτυξη της ηγετικής θέσης της στην αγορά.