Οι άνθρωποί μας

Οι εργαζόμενοί μας είναι αυτοί που κάνουν πράξη καθημερινά τη φιλοσοφία και το όραμά μας κι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας. Περισσότεροι από 5.800 εργαζόμενοι, από 30 διαφορετικές εθνικότητες, οι 4.700 εκ των οποίων απασχολούνται απευθείας στην Chipita και οι υπόλοιποι σε συνεργαζόμενες εταιρείες, μας κάνουν καθημερινά περήφανους.

Πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων μας και επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Η δραστηριοποίησή μας σε πολλές χώρες επιτρέπει την ανάδειξη ταλέντων με διαφορετική κουλτούρα, εμπειρίες και γνώσεις και τη δημιουργία βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών που προάγουν την εταιρεία, τον άνθρωπο και την κοινωνία. 

Η εταιρεία μας, ως υπεύθυνος εργοδότης επενδύει στην ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που συνεχώς ανανεώνονται και βελτιώνονται. Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, και παρέχουμε στους ανθρώπους μας ένα ασφαλές, και χωρίς διακρίσεις, εργασιακό περιβάλλον.

Τέλος, οι εργαζόμενοί μας και οι οικογένειές τους απολαμβάνουν ένα σύστημα πρόσθετων κοινωνικών παροχών το οποίο εξελίσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς.