Οι Αξίες μας

Οι αξίες μας περιγράφουν την ευθύνη μας απέναντι στους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον, αποτελούν τον πυρήνα των εταιρικών μας αποφάσεων και καθορίζουν όλες τις δραστηριότητές μας.

  • Υψηλή ποιότητα
Εστιάζουμε στην ποιότητα των πρώτων υλών μας για να παράγουμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας για τους καταναλωτές μας, εφαρμόζοντας αυστηρότατα συστήματα ελέγχου, πιστοποιημένα διεθνώς από αξιόπιστους παγκόσμιους οργανισμούς.

  • Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα
Η εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι βασικό μας μέλημα, τόσο στις σχέσεις με τους καταναλωτές μας, όσο και με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς μας συνεργάτες. Ταυτόχρονα, δραστηριοποιούμαστε με γνώμονα την ακεραιότητα και τον σεβασμό προς τους επενδυτές μας, αλλά και τους φορείς και τις κοινότητες με τις οποίες αλληλεπιδρούμε. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργούμε και συντηρούμε ένα κλίμα σεβασμού, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με γερά θεμέλια.
 
  • Ηθική και αξιοκρατία
Οι αρχές της υγιούς επιχειρηματικότητας αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των επιλογών μας, από την ίδρυση της εταιρείας μας πριν από 40 χρόνια μέχρι και σήμερα. Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα καθοδηγείται και υπαγορεύεται από τους κανόνες διαφάνειας, ηθικής και αξιοκρατίας, σε όλα τα επίπεδα.

  • Καινοτομία και συνεχής βελτίωση
Η καινοτομία είναι ο κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο στηρίχθηκε και εξακολουθεί να αναπτύσσεται η εταιρεία μας. Δημιουργούμε πρωτοποριακά προϊόντα που καλύπτουν τις νέες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών μας και ταιριάζουν στον σύγχρονο τρόπο ζωής τους. Επενδύουμε στην τεχνολογία και στην έρευνα, με στόχο τη συνεχή βελτίωση τόσο των προϊόντων, όσο και των διαδικασιών μας.

  • Κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα
Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη βοήθεια της έρευνας και της τεχνολογίας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να επιχειρούμε με σεβασμό και ευαισθησία προς το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα, απαντώντας με τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της εποχής για βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Σεβασμός και εφαρμογή του νόμου
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, κύριο μέλημά μας είναι η πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους. Τα πρότυπα ηθικής που ακολουθούμε μας επιβάλλουν την ανάγκη δραστηριοποίησης με ευσυνειδησία και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, υπακούοντας στο εκάστοτε νομοθετικό σύστημα και εκπληρώνοντας πλήρως τις φορολογικές υποχρεώσεις που αυτό υπαγορεύει.