Συσταθείσα το 2017, η CCP αποτελεί Κοινοπραξία μεταξύ των Chipita, Catamo και του κ. Alberto Romo της Proan, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παρασκευής τροφίμων στο Μεξικό, ενώ η Catamo φροντίζει για την πλήρη κατανόηση της μεξικάνικης αγοράς σνακ και γλυκών. 

Η CCP διαχειρίζεται το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τη διανομή μίνι κρουασάν που προορίζονται για παιδιά με το εμπορικό σήμα «Vuala» και διαθέτει ένα ευρέως αναγνωρισμένου επιπέδου εμπορικό σήμα στην αντίστοιχη τοπική αγορά του Μεξικού.