Vállalati értékeink

Értékrendünket az alkalmazottaink, a fogyasztóink és a környezet iránt érzett kötelességtudatunk formálja, meghatározva minden vállalati döntésünket és tevékenységünket.

  • Minőség
Csak a legkiválóbb alapanyagokat használjuk, hogy fogyasztóinknak magas tápértékű termékeket kínálhassunk. Neves nemzetközi szervezetek tanúsítványát elnyert, szigorú ellenőrzési rendszert működtetünk.

  • Bizalom és feddhetetlenség
Fogyasztóinkkal, valamint cégen belüli és külső partnereinkkel kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat kialakításán fáradozunk. Befektetőink, üzemeltetőink és a helyi közösségek irányában tanúsított tisztességünkkel és tiszteletünkkel erős és hosszú távú kapcsolatot építünk ki és tartunk fenn.

  • Üzleti etika
A vállalat 40 évvel ezelőtti megalakítása óta minden szinten elköteleztük magunkat az egészséges vállalkozó szellem, az átláthatóság, a meritokrácia és az etikus magatartás mellett.

  • Innováció és folytonos fejlesztés
Vállalatunk eleve az innovációra épül, és az viszi tovább a jövő felé vezető úton is. Innovatív termékeink az új táplálkozási igények és fogyasztóink korszellemnek megfelelő életmódja szerint készülnek. Kutatási és műszaki beruházásokkal gondoskodunk termékeink és munkafolyamataink folyamatos fejlesztéséről. 

  • Társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás
A fenntartható fejlődés érdekében kutatással és műszaki fejlesztéssel támogatjuk a vállalat jövőbe mutató és felelősen érzékeny magatartását a környezet és a társadalom tekintetében.

  • Jogszabályi megfelelőség
Mivel vállalatunk nemzetközileg számos piacon jelen van, különösen nagy gondot fordítunk arra, hogy az egyes országok jogszabályainak teljes mértékben megfeleljünk. Etikai kódexünk arra kötelez minket, hogy tisztességesen, társadalmi felelősséggel, az egyes államok törvényeit és minden vonatkozó adózási jogszabályát betartva tevékenykedjünk.