Felelős vállalatirányítás

Különös figyelmet fordítunk a pontosan érthető üzemeltetési szabályozás, valamint a felelős vállalatirányítás megvalósítására mind a vállalaton belül, mind leányvállalatainknál. Az alábbiak folyamatos biztosítására törekszünk:

  • Átlátható vállalatvezetési és adminisztratív szabályozási rendszer 
  • Megfelelő és ésszerű vállalati pénzügyi vezetés 
  • Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Az igazgatótanács, a belső ellenőrző bizottság, a javadalmazási bizottság, az utódlási, felelős vállalatirányítás és társadalmi felelősségvállalás bizottság, valamint a vállalati végrehajtó bizottság hatékony összeállítása és működtetése alapvető szerepet játszik a fenti céloknak a számonkérhetőségen, a kölcsönös bizalmon és a szabályszerűségen alapuló megvalósításában.
 
Betartjuk a vonatkozó jogszabályokat, és a Görög Vállalkozások Szövetségének (SEV) tagjaként annak weblapján közölt felelős vállalatirányítás kódexét:

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=en