Nasze produkty na całym świecie

Filie Chipita
Wspólne przedsięwzięcia
Produkty Chipita są wytwarzane w 14 zakładach produkcyjnych, zlokalizowanych w 11 różnych krajach oraz sprzedawane klientom z 56 krajów,
bezpośrednio lub poprzez partnerstwa strategiczne.