Nasze produkty na całym świecie

Filie Chipita
Wspólne przedsięwzięcia
Produkty marki Chipita są wytwarzane w 16 zakładach zlokalizowanych w 10 różnych państwach. Są sprzedawane konsumentom łącznie w 55 krajach, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów strategicznych.