Nasze produkty na całym świecie

Filie Chipita
Wspólne przedsięwzięcia
Produkty marki Chipita są wytwarzane w 17 zakładach zlokalizowanych w 11 różnych państwach. Są sprzedawane konsumentom łącznie w 56 krajach, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów strategicznych.