Środowisko i zrównoważony rozwój

Wdrażamy proekologiczne podejście i zrównoważoną politykę środowiskową. Mamy świadomość, że to nasz obowiązek wobec społeczeństwa i kluczowy aspekt zachowania naszego przedsiębiorstwa.
Jako firma wybiegająca w przyszłość, czerpiemy z badań i stosujemy najnowsze technologie, które pomagają nam:

  • Stworzyć warunki pozwalające nam na działanie z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
  • Skupić się na racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi w procesie produkcji, aby wywierać minimalny wpływ na środowisko naturalne.
  • Dążyć do optymalnego zarządzania zasobami wody i energii, jak również odpadami w formie stałej, ciekłej i gazowej.

Bierzemy udział w zatwierdzonym przez państwo systemie kolektywnym do alternatywnego zarządzania opakowaniami. Stosujemy recykling odpadów na każdym etapie naszej działalności.