Bezpieczeństwo i jakość produktów

Nie uznajemy kompromisów w zakresie jakości, stosujemy najlepsze dostępne surowce i przeprowadzamy rygorystyczne kontrole jakości na każdym możliwym etapie procesu produkcji, aby upewnić się, że nasze produkty są bezpieczne i cechuje je najwyższa jakość.

Bezpieczeństwo i jakość naszych produktów to dla nas wszystkich niepodważalne zasady, które stanowią kamień węgielny naszej egzystencji i ekspansji, stąd nasza decyzja, aby wprowadzić w życie następujące standardy i systemy:

  • ISO 22000:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Realizujemy ten system zapobiegawczy w celu zapewnienia higieny i bezpieczeństwa żywności, którą wytwarzamy i sprzedajemy i dążymy do zminimalizowania i całkowitego wyeliminowania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumenta.

  • Standardy ΑΙΒ (American Institute of Baking)
Nasza firma przestrzega norm AIB w zakresie higieny i bezpieczeństwa produktów. Dwa razy w roku AIB przeprowadza we wszystkich naszych obiektach niezapowiedziane kontrole, aby zapewnić przestrzeganie i egzekwowanie tych standardów, dzięki czemu stale doskonalimy naszą działalność.

  • IFS Food System (International Featured Standard)
Ponadto, Chipita gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów przez wdrożenie systemu IFS.

Jakość naszych produktów jest na bieżąco oceniana. Nasze produkty są oceniane na etapie produkcji, pakowania, magazynowania i dystrybucji. Co więcej, kontrolujemy również losowo wybrane punkty sprzedaży, aby upewnić się, że mamy pełen obraz ich jakości.

  • HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)
Chipita przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Przestrzegamy wszystkich wymienionych norm i wdrażamy powyższe systemy, nieustannie oceniając ich adekwatność i skuteczność. Naszym celem jest stałe doskonalenie naszych produktów, tak aby spełniały wymagania wszystkich klientów.