Firma odpowiedzialna społecznie

Jesteśmy firmą wrażliwą społecznie z zasadami i normami. Dbamy nie tylko o naszych pracowników i środowisko naturalne, ale także zobowiązaliśmy się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w których działamy. 

  • Podstawową zasadą jest szacunek jaki okazujemy naszym pracownikom. Troszczymy się o to, aby zapewnić im bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, w którym mogą pracować wydajnie.
  • Działamy zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność, konsekwentnie przestrzegając naszych zobowiązań wobec państwa, naszej siły roboczej, społeczeństwa, naszych dostawców i ogólnie naszych interesariuszy.
  • Staramy się współpracować z firmami, które podzielają te same standardy etyki biznesu: równe szanse zatrudnienia, szacunek okazywany pracownikom, bezpieczne, niedyskryminujące środowisko pracy, zgodność z obowiązującymi przepisami, zakaz pracy dzieci, troska o społeczeństwo i ochrona środowiska, itp.
  • Jako firma produkująca żywność, wybieramy tylko najlepsze surowce i stosujemy rygorystyczne kontrole jakości na każdym możliwym etapie procesu produkcji i sprzedaży. Jesteśmy w pełni świadomi naszych obowiązków wobec naszych klientów i ich dzieci. Zobowiązaliśmy się do produkcji bezpiecznych i zdrowych produktów, które spełniają potrzeby współczesnego konsumenta.
  • Wspieramy organizacje i fundacje non-profit, jak również szkoły, sierocińce, muzea i teatry.
  • Promujemy nasze pomysły biznesowe poprzez instytucje, które wspierają przedsiębiorczość wśród młodzieży (SEN / JA Grecja, Endeavor).