Valorile noastre

Valorile noastre sunt reflectate în responsabilitatea pe care o simţim faţă de angajaţii şi clienţii noştri şi faţă de mediul înconjurător, care determină fiecare decizie şi activitate a întreprinderii.

  • Calitate
Utilizăm doar cele mai bune materii prime pentru a oferi consumatorilor produse cu valoare nutriţională ridicată. Punem în aplicare sisteme de control riguroase, certificate la nivel internaţional de organizaţii globale recunoscute.

  • Încredere și Integritate
Scopul nostru este de a construi relații de încredere reciprocă cu consumatorii noștri, precum și cu asociații noștri, atât din companie, cât şi din afara companiei. Integritatea și respectul arătate faţă de investitorii noştri şi faţă de operatorii şi comunităţile cu care interacţionăm, au un rol esenţial în construirea şi menţinerea relaţiilor solide şi de durată.

  • Etica în afaceri
De la înfiinţarea companiei în urmă cu 40 de ani, ne-am angajat să facem cunoscut antreprenoriatul, luptând pentru transparenţă, meritocrație  şi corectitudine etică la toate nivelurile.

  • Inovare și îmbunătățire permanente 
Compania noastră a fost înființată și continuă să se bazeze pe principiul de inovare. Creăm produse inovatoare, adaptate la noile nevoi alimentare şi la stilul de viaţă contemporan al consumatorilor noştri.Asigurăm îmbunătăţirea permanentă a produselor şi proceselor noastre investind în cercetare şi tehnologie. 

  • Responsabilitate faţă de societate și mediul înconjurător
În încercarea de a obţine o dezvoltare durabilă, recurgem la cercetare și tehnologie pentru a ne susţine viziunea  și responsabilitatea față de mediul înconjurător și societate în general.

  • Conformitate juridică
Întrucât compania noastră este prezentă în mod activ pe diferite pieţe internaţionale, acordăm atenţie deosebită asigurării conformităţii cu legislaţia în vigoare în fiecare ţară. Suntem obligaţi prin codul nostru de etică să acţionăm cinstit şi cu un simţ al responsabilităţii sociale, respectând legea fiecărui stat şi îndeplinind obligaţiile fiscale aferente.