Politica privind confidențialitatea

1. INTRODUCERE

1.1 CHIPITA ROMANIA SRL, cu denumirea distinctivă CHIPITA ROMÂNIA (denumită în continuare „Societatea”, „noi” sau „subscrisa”), cu sediul social în Comuna Clinceni, strada Drumul Mare, Nr. 8, Olteni, Județul Ilfov, România, este dedicată protejării și respectării confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1.2 Prezenta Politică privind confidențialitatea (alături de Termenii noștri de Utilizare, Politica privind Cookies-urile și orice alte documente la care se face referire aici) stabilesc principiile care stau la baza prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție atunci când navigați și utilizați acest website (denumit în continuare „Website-ul") și care este efectuată în conformitate cu legislația națională și europeană privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să citiți această Politică cu atenție pentru a înțelege abordarea și practicile noastre în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal și cu modul în care le tratăm.

1.3 Navigând pe website-ul nostru, confirmați că acceptați prezenta Politică privind confidențialitatea și Politica privind Cookies-urile și că sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prezenta Politică privind confidențialitatea și Politica privind Cookies-urile.

1.4 Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum este descrisă în prezenta Politică privind confidențialitatea, se bazează pe consimțământul pe care ni-l acordați utilizând Website-ul nostru.

2. OPERATORUL DE DATE


2.1 CHIPITA ROMANIA SRL, cu denumirea distinctivă CHIPITA ROMÂNIA (denumită în continuare „Societatea”, „noi” sau „subscrisa”), cu sediul social în Comuna Clinceni, strada Drumul Mare, Nr. 8, Olteni, Județul Ilfov, România este Operator de date în sensul legislației aplicabile în domeniul protecției datelor.

3. COLECTAREA DE INFORMAȚII 

3.1 Colectăm informații cu caracter personal cu privire la dumneavoastră atunci când utilizați website-ul nostru. Informațiile pe care le colectăm se încadrează în trei categorii:  (a) informații pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție; (b) informații pe care le colectăm prin metode automatizate și (c) informații pe care le colectăm din alte surse.

3.2 Putem combina informațiile pe care ni le puneți la dispoziție dumneavoastră cu informațiile colectate prin metode automatizate și cu informațiile pe care le primim din alte surse.

3.3 Putem colecta următoarele informații:

  • Informații de cont, precum numele de utilizator sau parola (sau orice alte detalii care ajută la identificarea dumneavoastră) utilizate în scopul accesării website-ului nostru sau utilizării serviciilor website-ului în conformitate cu Termenii de Utilizare. 
  • Informații de profil, inclusiv informații privind serviciile care vă plac, sau serviciile pentru care preferați să ne vizitați sau frecvența cu care utilizați website-ul nostru. 
  • Tehnologii automatizate pentru colectarea de informații de pe dispozitivele dumneavoastră atunci când utilizați website-ul nostru, precum adresa Protocolului Internet (adresa IP). 
  • Site-ul de redirecționare (website-ul care v-a condus către website-ul nostru). 
  • Mesajele transmise nouă sau publicate în legătură cu noi pe social media și 
  • Acțiuni privind modalitatea în care utilizați website-ul nostru, precum secțiunile de pe website-ul nostru pe care preferați să le vizitați.

Majoritatea dispozitivelor mobile și motoarelor de căutare vă permit să revocați consimțământul pe care ni l-ați acordat cu privire la colectarea acestor informații, utilizând setările din depozitul sau motorul dumneavoastră de căutare. În cazul în care aveți întrebări cu privire la modul în care puteți împiedica colectarea de informații cu privire la locația dumneavoastră exactă, vă recomandăm să contactați tehnicianul care asigură service-ul dispozitivului dumneavoastră mobil, producătorul dispozitivului, sau furnizorul de software, sau furnizorul motorului de căutare. Este posibil ca anumite servicii să nu funcționeze corespunzător fără informațiile referitoare la locația dumneavoastră. În cazul în care doriți să ștergeți informațiile cu privire la locația dumneavoastră colectate de noi, vă rugăm să ne contactați la adresa poștală sau la adresa de e-mail de mai jos. Este posibil să fim obligați să păstrăm anumite informații ale dumneavoastră pentru a ne conforma cerințelor legale.

3.4 Putem colecta informații despre dumneavoastră din alte surse, inclusiv dar fără a ne limita la informații puse la dispoziție de alte societăți sau organizații. Putem, de asemenea, colecta informații care sunt disponibile public. De exemplu, putem colecta informații despre dumneavoastră atunci când interacționați cu noi pe social media.

4. CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM 

4.1 Utilizăm informațiile pe care le colectăm pentru a:
  • Naviga și utiliza website-ul,
  • Personaliza experiența dumneavoastră pe website-ul nostru,
  • Gestiona activitățile noastre comerciale, inclusiv pentru dezvoltarea de produse și servicii de marketing și pentru activitatea noastră de promovare,
  • Menține și îmbunătăți calitatea produselor, ofertelor, promoțiilor noastre, dar și a website-ului.

 5. CUI DISTRIBUIM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ
 

5.1 Nu dezvăluim informațiile dumneavoastră cu caracter personal terților; este posibil, însă să dezvăluim informațiile dumneavoastră furnizorilor care ne oferă servicii, adică servicii de organizare și efectuare de promoții și concursuri, servicii de suport website și alte servicii IT. Interzicem acestor terți să utilizeze aceste informații sau să le dezvăluie în orice alt scop în afara furnizării de servicii în numele nostru.

5.2 Putem decide, din motive strategice sau alte motive comerciale, să ne vindem sau să ne transferăm activitatea, în întregime sau parțial. Ca parte a respectivei vânzări sau transfer, este posibil să transferăm informațiile colectate oricărei părți implicate în vânzare sau transfer.

5.3 Putem distribui informații care nu vă identifică în mod direct.  De exemplu, putem distribui în mod anonim statistici cu privire la utilizarea website-ului nostru de către dumneavoastră.

5.4 În situații excepționai, Societatea nostra poate dezvălui informațiile dumneavoastră cu caracter personal terților, doar dacă există o obligație legală în acest sens, sau în cazul în care i se impune prin hotărâre/ordin al unei instanțe sau al unei autorități competente.

6. UNDE STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

6.1 Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la utilizatori sunt stocate pe servere securizate în interiorul Uniunii Europene (UE) și Societatea ia toate măsurile posibile în vederea protejării acestora.

6.2 Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal altor societăți din Grupul Chipita din și din afara Uniunii Europene, de exemplu țărilor care nu oferă aceleași măsuri de protecție a datelor cu caracter personal precum țara dumneavoastră de rezidență. Ne bazăm pe terți/parteneri în furnizarea de servicii și produse în numele nostru (precum în cazul suportului Website) și putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal acelor terți (de exemplu, societăților de programare/software, societăților care asigură suport website etc.). În general, furnizorii noștri de servicii sunt obligați prin contract să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și nu pot, prin nicio metodă, utiliza sau transfera datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu vom permite acestor terți să utilizeze sau să dezvăluie aceste informații în alte scopuri decât furnizarea de servicii în numele nostru.

6.3 Indiferent de țara către care sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal, vom distribui datele dumneavoastră cu caracter personal doar în baza principiului „informații absolut necesare” și întotdeauna luând măsurile potrivite de protecție (precum Clauzele Contractuale Standard la Nivelul Uniunii Europene).

7.  SIGURANȚA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1 Ne obligăm să luăm toate măsurile disponibile pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt permanent actualizate. Procedurile noastre  tehnice, administrative și de altă natură sunt concepute pentru a proteja informațiile dumneavoastră cu caracter personal împotriva pierderii, accesului, dezvăluirii, utilizării, modificării sau distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate. Deși depunem toate eforturile posibile pentru a ne proteja sistemele digitale, niciun website, computer sau transmisie de date prin intermediul internetului sau a altor rețele publice nu pot fi complet sigure.

8. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Păstrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară scopurilor prelucrării menționate în prezenta Politică privind confidențialitatea (cu excepția situațiilor în care legislația impune perioade mai mari de păstrare). 

9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

9.1 În conformitate cu legislația aplicabilă, aveți dreptul de acces, adică, dreptul de a fi informat, la solicitarea dumneavoastră, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a primi informații suplimentare cu privire la această prelucrare, în cazul în care are loc, în special cu privire la prelucrarea în curs, la măsurile de siguranță în cazul transferului către un stat terț sau organizație internațională. În plus, aveți dreptul de a solicita colectarea oricăror date cu caracter personal greșite. De asemenea, cu condiția respectării cerințelor legislației aplicabile, aveți dreptul la ștergere, dreptul la restricționare prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a obiecta cu privire la prelucrare. În final, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Societatea noastră contravine legislației aplicabile, aveți dreptul de a înainta o plângere în acest sens către Autoritatea pentru Protecția Datelor. 

9.2 În plus, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, însă retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului înainte de a fi retras.

9.3 Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate de Societate, contactându-ne la gdpr@chipita.com.

10. LEGĂTURI CĂTRE ALE WEBSITE-URI ȘI SOCIAL MEDIA

10.1 Website-ul poate cuprinde legături la website-uri gestionate de noi sau de terți. Dacă urmați o legătură către unul dintre aceste website-uri, va trebui să citiți politica privind confidențialitatea, termenii de utilizare și alte politici aparținând website-ului respectiv. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile terților. Aceste organizații gestionează informațiile pe care dumneavoastră le puneți la dispoziție în conformitate cu propria lor politică privind confidențialitatea, proprii termeni de utilizare și alte politici.

10.2 Furnizorii de aplicații, instrumente, widget și plug-ins disponibile pe website-ul nostru, precum butoanele „Like” ale Facebook, pot, de asemenea, utiliza metode automatizate de colectare de informații cu privire la modalitatea în care utilizați aceste caracteristici. Aceste organizații vă pot utiliza informațiile în funcție de politicile proprii, pentru care nu ne asumăm nicio răspundere. 

11. MODIFICĂRILE POLITICII NOASTRE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA


11.1 Prezenta Politică privind confidențialitatea intră în vigoare la data stipulată în partea introductivă a acesteia. Putem modifica prezenta Politică privind confidențialitatea la discreție. În cazul unei modificări, vom publica versiunea revizuită aici și vom modifica „data ultimei actualizări” (data intrării în vigoare a modificărilor) din partea de sus a Politicii. Trebuie să verificați cu regularitate prezenta Politică, pentru a putea rămâne la curent cu ultima versiune a Politicii privind confidențialitatea iar, în cazul în care continuați să utilizați website-ul, se va considera că ați acceptat orice modificare a Politicii. 

12. CONTACTAȚI-NE

Vă mulțumim că ați citit Politica Societății privind confidențialitatea. În cazul în care aveți întrebări cu privire la prezenta Politică, sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile care vă revin, în calitate de persoană vizată, puteți contacta Societate la gdpr@chipita.com.