Dezvoltarea Durabilă şi Dezvoltarea Mediului Înconjurător

Punerea în aplicare a unei abordări responsabile față de mediul înconjurător și o politică durabilă, conştientă de mediul înconjurător, constituie datoria noastră faţă de societate şi un aspect cheie al comportamentului nostru corporativ.

În calitate de companie orientată spre viitor, recurgem la cercetare şi tehnologie pentru a ne susţine în: 
  • Crearea condiţiilor care ne permit să acţionăm cu respect şi conştientizare în ceea ce priveşte mediul înconjurător.
  • Concentrarea pe gestionarea rațională a resurselor naturale în procesul de producție, în scopul de a avea un impact minim asupra mediului.
  • Obiectivul de obţinere a unei gestionări optime atât a resurselor de apă şi energie, cât şi a deşeurilor solide, lichide şi gazoase.

În final, suntem implicaţi într-un sistem de colectare aprobat de stat pentru gestionarea alternativă a ambalajelor pe care le producem, optând pentru reciclare la toate nivelurile activităţii noastre.