Companie cu Responsabilitate Socială

Suntem o companie atentă la partea  de responsabilitate socială, cu principii și standarde. Avem grijă de personalul nostru şi de mediul înconjurător, dar suntem totodată implicaţi în dezvoltarea socială şi economică a regiunilor în care activăm. 

  • Respectul faţă de angajaţii noştri este un principiu fundamental. Avem grijă să le oferim un mediu de lucru sigur şi sănătos, în care pot activa productiv.
  • Acţionăm în mod legal în fiecare ţară în care funcţionăm, îndeplinind în permanenţă obligaţiile noastre faţă de stat, faţă de personal, societate, furnizori şi acţionari în general.
  • Căutăm să cooperăm cu companii care împărtășesc aceleași standarde de etică în afaceri: șanse egale la un loc de muncă, respectul pentru personal, un mediu de lucru sigur, non-discriminatoriu, conformitatea cu legea, excluderea copiilor de pe piaţa de muncă, preocuparea pentru societate și protecția mediului înconjurător etc.
  • În calitate de companie producătoare de produse alimentare, selectăm doar cele mai bune materii prime şi aplicăm controale de calitate riguroase pe toată durata procesului de producţie şi de comercializare. Suntem pe deplin conștienți de obligația noastră față de consumatori și în special faţă de copiii acestora, de a oferi produse sigure, sănătoase, care satisfac nevoile consumatorului contemporan.
  • Susţinem organizații și fundații non-profit, precum şi şcoli, orfelinate, muzee și teatre.
  • Încurajăm promovarea de idei de afaceri prin intermediul instituțiilor care susţin spiritul antreprenorial în rândul tinerilor (SEN/JA Grecia, Endeavor).