Medzinárodné značky
  • 7DAYS
  • Fineti
  • Chipicao
Spoločnosť Chipita patrí medzi najrýchlejšie rastúce potravinárske podniky. Naše značky sú medzinárodne uznávané a naše výrobky sú spotrebiteľom k dispozícii v 56 krajinách, a to buď priamo, alebo prostredníctvom strategických partnerstiev.

Miestne značky

  • Molto
  • Spin Span
  • Chipita Chips
  • Tsipers
  • Extra

Naše výrobky nájdete na celom svete

Izdelki Chipita se proizvajajo v 14. obratih v 11. različnih državah in se neposredno ali prek strateških partnerjev tržijo potrošnikom v 56. državah.

Viac
Dcérske spoločnosti Chipita
Spoločné podniky
7DAYS | Cocoa Cream at Heart

7DAYS | Cocoa Cream at Heart

Kontaktujte nás

Štefánikova 43, 811 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5262 0273, Fax: +421 2 5262 3121

Euro