Medzinárodné značky
  • 7DAYS
  • Fineti
  • Chipicao
Spoločnosť Chipita patrí medzi najrýchlejšie rastúce potravinárske podniky. Naše značky sú medzinárodne uznávané a naše výrobky sú spotrebiteľom k dispozícii v 55 krajinách, a to buď priamo, alebo prostredníctvom strategických partnerstiev.

Miestne značky

  • Molto
  • Spin Span
  • Chipita Chips
  • Tsipers
  • Extra

Naše výrobky nájdete na celom svete

Produkty spoločnosti Chipita sú vyrábané v 16 závodoch v 10 rôznych krajinách. Spotrebiteľom sú k dispozícii v celkovo 55 krajinách, a to buď priamo, alebo prostredníctvom strategických partnerstiev.

Viac
Dcérske spoločnosti Chipita
Spoločné podniky
7DAYS "cream & cookies"

7DAYS "cream & cookies"

Kontaktujte nás

Štefánikova 43, 811 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5262 0273, Fax: +421 2 5262 3121

Euro