Medzinárodné značky
  • 7DAYS
  • Fineti
  • Chipicao
Spoločnosť Chipita patrí medzi najrýchlejšie rastúce potravinárske podniky. Naše značky sú medzinárodne uznávané a naše výrobky sú spotrebiteľom k dispozícii v 56 krajinách, a to buď priamo, alebo prostredníctvom strategických partnerstiev.

Miestne značky

  • Molto
  • Spin Span
  • Chipita Chips
  • Tsipers
  • Extra

Naše výrobky nájdete na celom svete

Produkty spoločnosti Chipita sú vyrábané v 16 závodoch v 10 rôznych krajinách. Spotrebiteľom sú k dispozícii v celkovo 56 krajinách, a to buď priamo, alebo prostredníctvom strategických partnerstiev.

Viac
Dcérske spoločnosti Chipita
Spoločné podniky
7DAYS COOL TV Spot ft. Euroleague Stars (2018)

7DAYS COOL TV Spot ft. Euroleague Stars (2018)

Kontaktujte nás

Štefánikova 43, 811 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5262 0273, Fax: +421 2 5262 3121

Euro