Obchodná štruktúra

SKUPINY
Naša obchodná štruktúra sa skladá zo šiestich rôznych skupín krajín, v ktorých spoločnosť Chipita aktívne pôsobí.