Naši ľudia

Naši zamestnanci sú naším najdôležitejším aktívom, pretože prostredníctvom nich je naša filozofia a vízia demonštrovaná v praxi na dennej báze. Naša pracovná sila pozostáva z viac než 11 000 zamestnancov 30 rôznych národností. Približne 4 700 z nich zamestnáva priamo spoločnosť Chipita a 6 500 pracovníkov zamestnávajú naše strategické partnerské spoločnosti.

Veríme v schopnosti našich ľudí a investujeme do ich ďalšieho rozvoja. Naša prítomnosť v mnohých krajinách nám umožňuje rozpoznať a podporovať talentovaných zamestnancov z rôznych kultúr s rôznymi skúsenosťami a znalosťami. Vďaka tomu môžeme taktiež rozvíjať osvedčené postupy, ktoré pomáhajú našej spoločnosti, ľuďom a spoločnosti vo všeobecnosti.

Ako zodpovedný zamestnávateľ investujeme do rozvoja moderných, neustále aktualizovaných a zdokonaľovaných systémov riadenia ľudských zdrojov. Ceníme si a odmeňujeme snahu a výsledky. Našim zamestnancom poskytujeme bezpečné a nediskriminačné pracovné prostredie.

Naši zamestnanci a ich rodiny využívajú taktiež celý rad ďalších sociálnych výhod, ktoré sa neustále vyvíjajú.