Naše výrobky nájdete po celom svete

Dcérske spoločnosti Chipita
Spoločné podniky
Produkty spoločnosti Chipita sú vyrábané v 16 závodoch v 10 rôznych krajinách. Spotrebiteľom sú k dispozícii v celkovo 55 krajinách, a to buď priamo, alebo prostredníctvom strategických partnerstiev.