Naše výrobky nájdete po celom svete

Dcérske spoločnosti Chipita
Spoločné podniky
Produkty Chipita sa vyrábajú v 14 závodoch v 11 rôznych zemiach a dodávajú sa spotrebiteľom v celkovo 56 krajinách sveta,
a to buď priamo alebo prostredníctvom strategických partnerstiev.