Výrobné lokality

8 výrobné lokality a 39 výrobných liniek v Bulharsku, Grécku(2), Poľsku, Rumunsku, Rusku, Turecku a Slovensko.
Spoločné podniky v 4 rôznych krajinách s 6 výrobnými závodmi a 11 výrobnými linkami v Saudskej Arábii, India, Malajzii a Mexiku ,v rámci strategického partnerstva.
  • Vlastné závody.

  • Závody so spoločnou majetkovou účasťou.