Bezpečnosť produktov a kvalita

Nikdy neznižujeme svoje nároky na kvalitu. Používame najlepšie dostupné suroviny a uplatňujeme prísne kontroly kvality v celom výrobnom procese s cieľom poskytovať bezpečné produkty najvyššej kvality.

Bezpečnosť a kvalita našich produktov je pre nás všetkých nespochybniteľným princípom – je základným kameňom našej existencie a expanzie. Preto sme sa rozhodli implementovať nasledujúce normy a systémy:

  • Systém manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000:2005
Tento preventívny systém implementujeme s cieľom zabezpečiť hygienu a bezpečnosť potravín, ktoré vyrábame a distribuujeme, pričom sa snažíme vylúčiť alebo minimalizovať akékoľvek potenciálne riziko pre zdravie spotrebiteľa.

  • Normy ΑΙΒ (American Institute of Baking)
Naša spoločnosť prijala normy AIB pre hygienu a bezpečnosť produktov. Dvakrát za rok vykonáva AIB neohlásené kontroly všetkých našich zariadení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie a presadzovanie týchto noriem zo strany našej spoločnosti. V dôsledku toho sa naša prevádzka neustále zlepšuje.

  • Systém IFS Food (International Featured Standard)
Spoločnosť Chipita okrem toho zabezpečuje najvyššiu kvalitu svojich produktov implementáciou systému IFS.

Kvalita našich produktov je hodnotená neustále. Okrem výroby, balenia, skladovania a distribúcie sú produkty odoberané na hodnotenie aj z náhodne vybraných predajných miest, aby sme sa uistili, že máme úplný prehľad o ich kvalite.

  • HACCP (Analýza rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov)
Chipita má medzinárodný štandard definujúci požiadavky na efektívnu kontrolu bezpečnosti potravín.

Implementujeme všetky z vyššie uvedených noriem a systémov, pričom neustále vyhodnocujeme ich vhodnosť a účinnosť. Naším cieľom je neustále zlepšovať naše produkty tak, aby si ich mohol každý vychutnať po celý deň.