Međunarodni brendovi
  • 7DAYS
  • Fineti
  • Chipicao
Chipita pripada prehrambenim industrijama sa najbržim rastom.Naši brendovi su međunarodno priznati a proizvodi su dostupni potrošačima u 56 zemalja, direktno ili kroz strateška partnerstva.

Lokalni Brendovi

  • Molto
  • Spin Span
  • Chipita Chips
  • Tsipers
  • Extra

Naši proizvodi širom sveta

Proizvodi kompanije Chipita se proizvodeu 14 postrojenja koja se nalaze u 11 različitih zemalja i dostupni su potrošačima u ukupno 56 zemalja, direktno ili putem strateških partnerstаva.

Saznajte više
Podružnice kompanije Chipita
Zajednička ulaganja
7DAYS | Cocoa Cream at Heart

7DAYS | Cocoa Cream at Heart

Kontaktirajte nas

Bulevar Mihajla Pupina 10v
11070 Beograd, Srbija 
Tel.: +381 11 3122081, Fax: +381 11 3122081

Euro