Međunarodni brendovi
  • 7DAYS
  • Fineti
  • Chipicao
Chipita pripada prehrambenim industrijama sa najbržim rastom.Naši brendovi su međunarodno priznati a proizvodi su dostupni potrošačima u 56 zemalja, direktno ili kroz strateška partnerstva.

Lokalni Brendovi

  • Molto
  • Spin Span
  • Chipita Chips
  • Tsipers
  • Extra

Naši proizvodi širom sveta

Chipita ima 16 proizvodnih pogona u 10 različitih zemalja i njeni proizvodi se, direktno ili kroz strateška partnerstva, plasiraju potrošačima u ukupno 56 zemalja.

Saznajte više
Podružnice kompanije Chipita
Zajednička ulaganja
7DAYS COOL TV Spot ft. Euroleague Stars (2018)

7DAYS COOL TV Spot ft. Euroleague Stars (2018)

Kontaktirajte nas

Bulevar Mihajla Pupina 10v
11070 Beograd, Srbija 
Tel.: +381 11 3122081, Fax: +381 11 3122081

Euro