Naši ljudi

Naša najvažnija prednost jesu naši zaposleni, jer se preko njih, svakodnevno, u praksi demonstrira naša filozofija i vizija. Naša radna snaga sastoji se od preko  11000 zaposlenih lica , pripadnika 30 različitih nacionalnosti . Oko 4700 lica zapošljava direktno Chipita, a ostalih 6500 zaposleno je u kompanijama naših strateških partnera.

Mi verujemo u sposobnosti naših ljudi i ulažemo u njihov dalji razvoj. Sa obzirom na to da smo prisutni u mnogo zemalja, u poziciji smo da uočimo i ohrabrimo talentovane zaposlene različitih kulturnih tradicija, iskustava i znanja da razviju najbolje prakse koje promovišu kompaniju, ljude i društvo.

Kao odgovorni poslodavac, mi investiramo u razvoj modernog sistema upravljanja ljudskim resursima neprekidno ga osavremenjavajući i unapređujući. Mi prepoznajemo i nagrađujemo napor i rezultate i našim radnicima pružamo bezbedno radno okruženje u potpunosti poštujući njihove različitosti.

Na kraju, našim zaposlenima i njihovim porodicama omogućavamo niz dodatnih socijalnih davanja koja su u stalnom razvoju.